• Zoznam žiakov

   • T B
   • T B1.B NKS
   • O B
   • O B1.B NKS
   • Z B
   • Z B1.B NKS
   • J Č
   • J Č1.B NKS
   • L D
   • L D1.B NKS
   • M M
   • M M1.B NKS
   • M R
   • M R1.B NKS
   • A Š
   • A Š1.B NKS
   • D T
   • D T1.B NKS
   • T Ž
   • T Ž1.B NKS
   • G B
   • G B2.A
   • L B
   • L B2.A
   • J D
   • J D2.A
   • C D
   • C D2.A
   • T H
   • T H2.A
   • D K
   • D K2.A
   • D K
   • D K2.A
   • D K
   • D K2.A
   • J M
   • J M2.A
   • D M
   • D M2.A
  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvychodna.sk
   • kancelária riaditeľky školy: +421 32 652 8514, 0902 911 088 kancelária zástupkyne RŠ: 0911 046 611 kancelária ekonómky: +421 32 652 8513, 0911 046 610, 0911 517 302 školská jedáleň: +421 32 652 7496, 0911 343 088 školský klub detí: 0902 911 298 - p. Hudečková 0911 547 452 - p. Babálová 0911 547 594 - p. Komárková sociálny pedagóg: 0911 292 015 školský psychológ: 0911 530 608 asistent učiteľa: 0911 547 713 Bežný účet-IBAN: SK93 7500 0000 0040 1641 2964 Účet školskej jedálne-IBAN: SK71 7500 0000 0040 1641 2972 Účet školský klub detí-IBAN: SK90 7500 0000 0040 1641 2921
   • Východná 9 911 08 Trenčín
   • 36126608
   • 2021609579
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje