• Aj Vy môžete pomôcť.

    •  

                                                                          
     Vážení rodičia, aj v tomto roku máte možnosť darovať 2% z daní nášmu občianskemu združeniu Klub aktivít školy.

     V tomto roku je nutné použiť predpísané tlačivá, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke (2% - Tlačivá), nakoľko iné daňový úrad nebude akceptovať.

     Ak sa rozhodnete tak urobiť, podporíte skvalitňovanie prostredia, v ktorom sa pohybujú Vaše deti a my Vám ďakujeme.

     ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

      

     Obchodné meno alebo názov

      

     12

      Klub aktivít školy pri Základnej škole

      

     Sídlo                                                                                 

      

     13

      Východná 9, 911 08  Trenčín

      

     Právna forma                                                                      Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

      

     14

      Občianske združenie

      

     15

     3

     7

     9

     1

     7

     5

     6

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      


                   

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvychodna.sk
   • kancelária riaditeľky školy: +421 32 652 8514, 0902 911 088 kancelária zástupkyne RŠ: 0911 046 611 kancelária ekonómky: +421 32 652 8513, 0911 046 610, 0911 517 302 školská jedáleň: +421 32 652 7496, 0911 343 088 školský klub detí: 0902 911 298 - p. Hudečková 0911 547 452 - p. Babálová 0911 547 594 - p. Komárková sociálny pedagóg: 0911 292 015 školský psychológ: 0911 530 608 asistent učiteľa: 0911 547 713 Bežný účet-IBAN: SK93 7500 0000 0040 1641 2964 Účet školskej jedálne-IBAN: SK71 7500 0000 0040 1641 2972 Účet školský klub detí-IBAN: SK90 7500 0000 0040 1641 2921
   • Východná 9 911 08 Trenčín
   • 36126608
   • 2021609579
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje