• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Špeciálny pedagóg, logopéd v prípravnom ročníku pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS)

   • Úväzok:
    Dátum nástupu:
    1.9.2021
   • Požiadavky:
    Vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika ukončené štátnou záverečnou skúškou, štátna záverečná skúška z logopédie
  • Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra - geografia

   • Úväzok:
    91%
    Dátum nástupu:
    1.9.2021
   • Požiadavky:
    Vzdelanie podľa 138/2019 a 1/2020. Vyhradzujeme si právo odpovedať iba uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačný predpoklad.
  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvychodna.sk
   • kancelária riaditeľky školy: +421 32 652 8514, 0902 911 088 kancelária zástupkyne RŠ: 0911 046 611 kancelária ekonómky: +421 32 652 8513, 0911 046 610, 0911 517 302 školská jedáleň: +421 32 652 7496, 0911 343 088 školský klub detí: 0902 911 298 - p. Hudečková 0911 547 452 - p. Babálová 0911 547 594 - p. Komárková sociálny pedagóg: 0911 292 015 školský psychológ: 0911 530 608 asistent učiteľa: 0911 547 713 Bežný účet-IBAN: SK93 7500 0000 0040 1641 2964 Účet školskej jedálne-IBAN: SK71 7500 0000 0040 1641 2972 Účet školský klub detí-IBAN: SK90 7500 0000 0040 1641 2921
   • Východná 9 911 08 Trenčín
   • 36126608
   • 2021609579
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje