• Škola je dlhodobo zapojená do týchto projektov:


    • Škola podporujúca zdravie

     Už v školskom roku 2003/2004 sme sa zapojili do projektu "Škola podporujúca zdravie".Naša snaha a úspešnost projektu bola ocenená pridelením certifikátu, ktorý nás oprávnuje tento titul používať.  Koordinátorkou projektu je p. uč. J. Kvasnicová. Nosnou témou projektu je správne držanie tela, správny postoj pri práci, zafixovanie správnych návykov, ako aj dodržiavanie psychohygieny pri práci detí.     SME v škole

     Aj tento školský rok sa aktívne zapájame do projektu SME v škole. V spolupráci s týmto printovým médiom si naši  žiaci  zatraktívňujú hodiny slovenského jazyka, občianskej výchovy, informatiky, fyziky,bológie, chémie, informatiky, ale aj dopravnej výchovy.

      

      

      

     Recyklohry

      

     Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.  Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.V rámci projektu Recyklohry je naša škola vybavená zbernými nádobami na vyradené drobné elektrozariadenia. Zberná nádoba poskytnutá spoločnosťou ASEKOL SK je umiestnená vo vestibule školy. Každý žiak  bude môcť do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač atď.).

     SEWA

     Zodpovedne prispievame k ochrane ekosystému a prírody zbieraním batérií a elektroodpadu. Vyseparovaný odpad sme následne odovzdali na riadnu recykláciu spoločnosti SEWA, ktorá nám udelila Zelený certifikát.  

     https://www.sewa.sk/

      


      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvychodna.sk
   • kancelária riaditeľky školy: +421 32 652 8514, 0902 911 088 kancelária zástupkyne RŠ: 0911 046 611 kancelária ekonómky: +421 32 652 8513, 0911 046 610, 0911 517 302 školská jedáleň: +421 32 652 7496, 0911 343 088 školský klub detí: 0902 911 298 - p. Hudečková 0911 547 452 - p. Babálová 0911 547 594 - p. Komárková sociálny pedagóg: 0911 292 015 školský psychológ: 0911 530 608 asistent učiteľa: 0911 547 713 Bežný účet-IBAN: SK93 7500 0000 0040 1641 2964 Účet školskej jedálne-IBAN: SK71 7500 0000 0040 1641 2972 Účet školský klub detí-IBAN: SK90 7500 0000 0040 1641 2921
   • Východná 9 911 08 Trenčín
   • 36126608
   • 2021609579
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje