• Straty a nálezy

    • V priestoroch školy sa našli dioptrické okuliare. Uložené sú v kancelárii školy.

     Dňa 16.02.2017 po Veľkom rodinnom karnevale sa našiel v priestoroch školy kľúč. Uložený je v kancelárii školy.

     Dňa 16.02.2017 po Veľkom rodinnom karnevale sa našli v priestoroch školy traky. Uložené sú v kancelárii školy.

     Dňa 30.03.2017 po 1.aprílovej párty sa našla v priestoroch školy plastová fľaša Anna a Elsa, dievčenská ružová mikina veľ.116. Uložené sú v kancelárii školy.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvychodna.sk
   • kancelária riaditeľky školy: +421 32 652 8514, 0902 911 088 kancelária zástupkyne RŠ: 0911 046 611 kancelária ekonómky: +421 32 652 8513, + 421 32 652 8515, 0911 046 610 školská jedáleň: +421 32 652 7496, 0911 343 088 školský klub detí: 0902 911 298 Bežný účet-IBAN: SK93 7500 0000 0040 1641 2964 Účet školskej jedálne-IBAN: SK71 7500 0000 0040 1641 2972 Účet školský klub detí-IBAN: SK90 7500 0000 0040 1641 2921
   • Východná 9 911 08 Trenčín
   • 36126608
   • 2021609579
 • Fotogaléria

  • Volejbal
  • Korčuliarsky kurz druhákov
  • Florbal
  • Školské šachové majstrovstvá okresu Trenčín
  • Druháci v knižnici
  • Telesná výchova druhákov s trénermi AS
  • Cvičenie OŽAZ
  • Pasovačka prvákov
  • Karneval
  • Dopravná výchova prvákov
  • Hvezdáreň Hlohovec a Smolenický zámok
  • Divadielko pre deti