• Riaditeľské voľno pre žiakov II.stupňa

     • Vážení rodičia, z dôvodu organizačného zabezpečenia  Testovania 5, vyhlasuje riaditeľka školy  na 20.11.2019 - streda - RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre žiakov II. stupňa. Vyučovanie na I.stupni bude prebiehať v štandardnom režime, v prevádzke bude aj ŠKD a ŠJ.

     • Florbal


     • V okresnom semifilnále sa naši žiaci umiestnili na peknom 3. mieste.

     • Deti na nete

     • Podľa dostupných prieskumov v súčasnosti stále viac detí uprednostňuje hry na počítači pred hraním sa vonku s kamarátmi, každé štvrté dieťa je ohrozené závislosťou a takmer tretina detí natáča spolužiakov a kamarátov v nepríjemných situáciách.  ZŠ, Východná v Trenčíne chce svojich žiakov učiť zodpovedne sa správať k moderným komunikačným technológiám, a preto sa naša škola zapojila do projektu Deti na nete. Žiaci troch tried absolvovali workshopy na tému Deti a moderné komunikačné technológie so psychologičkou Petrou Kaločayovou. Žiaci sa dozvedeli viac o bezpečnom správaní sa na internete, pozitívnom využití technológií a o zodpovednom prístupe pri fotografovaní či hraní hier. V diskusii vyjadrili svoje názory a skúsenosti na témy, ktoré sú súčasťou ich každodenných životov.  Veríme, že otváranie týchto tém je veľkým prínosom pre naše deti a ich formovanie. Viac informácií sa môžete dozvedieť na stránke www.detinanete.sk (napr. Desatoro pre technologické rodičovstvo).

     • Divadielko pre deti


     • V piatok 18.10.2019, sme sa vďaka spolupráci s MC Južanček Trenčín a Kultúrnym Centrom Aktivity, za finančnej podpory Mesta Trenčín, mohli s deťmi zabávať na divadielku a minidisco, ktoré si pre nás pripravila Dorotka z Fidorkova. Ďakujeme našim dobrovoľníčkam Vaneske Kadlecovej, Emke Balážovej a Viktórii Pukovej za to, že svoj voľný čas venovali deťom.

     • Exkurzia piatakov

     • V piatok 11.10.2019, sa 5.A zúčastnila exkurzie do firmy Leoni Slovakia s.r.o., kde mali žiaci možnosť vidieť najnovšie stroje na výrobu káblov a komponentov do najnovších automobilov.

     • Žatva


     • Projektové vyučovanie NBV pre žiakov 7. - 9. ročníka NBV s názvom "Žatva", zrealizovali  študenti stredných a vysokých škôl.

     • Šikovníček


     • Ako súčasť projektu Šikovníček druháci navštívili CVČ. Spomenuli si na vedomosti z prvouky zábavnou formou. Odmenou im boli obrázky smajlíkov.

     • Návšteva Nitry

     • Nitra sa stala prvým cieľom krúžku Prechádzky s fotoaparátom. Z Trenčína sme odchádzali za dažďa. S Nitrou sme sa lúčili tiež za výdatného dažďa, a preto sme návštevu Corgoňa nechali na ďalšiu príležitosť.

    • Školská jedáleň - oznam
     • Školská jedáleň - oznam

     • Vážení rodičia, 1.11.2019 vstupuje do platnosti VZN č. 30/2019 Mesta Trenčín, ktoým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín.

      Stravná jednotka pre I.stupeň je 1,21€, stravná jednotka pre II. stupeň je 1,30€.

      Prosíme upraviť sumu na trvalých príkazoch na úhradu nasledovne:

      I.stupeň : 8,20€ mesačne ( stravné 0,20€ + paušálna mesačná réžia 8,00€ )

      II.stupeň : 10,00€ mesačne ( stravné 2,00€ + paušálna mesačná réžia 8,00€ )

      Číslo účtu ostáva nezmenené.

       

      https://trencin.sk/wp-content/uploads/2019/09/vzn-30_2019_schválené.pdf

       

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvychodna.sk
   • kancelária riaditeľky školy: +421 32 652 8514, 0902 911 088 kancelária zástupkyne RŠ: 0911 046 611 kancelária ekonómky: +421 32 652 8513, + 421 32 652 8515, 0911 046 610 školská jedáleň: +421 32 652 7496, 0911 343 088 školský klub detí: 0902 911 298 Bežný účet-IBAN: SK93 7500 0000 0040 1641 2964 Účet školskej jedálne-IBAN: SK71 7500 0000 0040 1641 2972 Účet školský klub detí-IBAN: SK90 7500 0000 0040 1641 2921
   • Východná 9 911 08 Trenčín
   • 36126608
   • 2021609579
 • Fotogaléria

  • Volejbal
  • Korčuliarsky kurz druhákov
  • Florbal
  • Školské šachové majstrovstvá okresu Trenčín
  • Druháci v knižnici
  • Telesná výchova druhákov s trénermi AS
  • Cvičenie OŽAZ
  • Pasovačka prvákov
  • Karneval
  • Dopravná výchova prvákov
  • Hvezdáreň Hlohovec a Smolenický zámok
  • Divadielko pre deti