• Organizácia školského roku 2019/2020

                

                Vyučovanie :

     • prvý polrok sa začína 1. septembra 2019,  školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019. Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2020.
     • druhý polrok sa začína 4. februára 2020,  školské vyučovanie v druhom polroku sa končí 30. júna 2020.


     Prázdniny:

     Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2019 a končia sa 31. októbra 2019. Vyučovanie sa začína 4. novembra 2019.

     Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2019 a končia sa 7. januára 2020. Vyučovanie sa začína 8. januára 2020.

     Polročné prázdniny sa začínajú 3. februára 2020. Vyučovanie sa začína 4. februára 2020.

     Jarné prázdniny sa začínajú 24. februára 2020 a končia sa 28. februára 2020 . Vyučovanie sa začína 2. marca 2020 .

     Veľkonočné prázdniny sa začínajú 9.apríla 2020 a končia sa 14. apríla 2020. Vyučovanie sa začína  15. apríla 2020.

     Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 a končia sa 31. augusta 2020.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvychodna.sk
   • kancelária riaditeľky školy: +421 32 652 8514, 0902 911 088 kancelária zástupkyne RŠ: 0911 046 611 kancelária ekonómky: +421 32 652 8513, + 421 32 652 8515, 0911 046 610 školská jedáleň: +421 32 652 7496, 0911 343 088 školský klub detí: 0902 911 298 Bežný účet-IBAN: SK93 7500 0000 0040 1641 2964 Účet školskej jedálne-IBAN: SK71 7500 0000 0040 1641 2972 Účet školský klub detí-IBAN: SK90 7500 0000 0040 1641 2921
   • Východná 9 911 08 Trenčín
   • 36126608
   • 2021609579
 • Fotogaléria

  • Volejbal
  • Korčuliarsky kurz druhákov
  • Florbal
  • Školské šachové majstrovstvá okresu Trenčín
  • Druháci v knižnici
  • Telesná výchova druhákov s trénermi AS
  • Cvičenie OŽAZ
  • Pasovačka prvákov
  • Karneval
  • Dopravná výchova prvákov
  • Hvezdáreň Hlohovec a Smolenický zámok
  • Divadielko pre deti